Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_61 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 61~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sevindim \\ 
 +Memedim. \\ 
 +Yaran hafifmiş, geçer; \\ 
 +Ne var ki geçmez \\ 
 +Gün geçmiyor. \\ 
 +Memedim, ayrılık zor! \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm. \\ 
 +Hacı ninem dedi ki \\ 
 +"​Hayırdır inşallah \\ 
 +Dağların karı \\ 
 +Günlerin düğümü çözül ola \\ 
 +Gelir belki."​ \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm, \\ 
 +Ocakta tarhana kaynıyordu. \\ 
 +Sana çorap örüyordum. \\ 
 +Çomar havladı \\ 
 +Kuşlar kanat çırptı dalda, \\ 
 +Böğürdü sığırcık. \\ 
 +Dam kapalıydı \\ 
 +Dam açık. \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm. \\ 
 +Uyandım \\ 
 +Yanımda göremedim. \\ 
 +Gökte yıldız saman sarısıydı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​