Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_62 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 62~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ay kızıl bakır \\ 
 +Sen yüzün pençe pençe; \\ 
 +Gözlerin çakır, \\ 
 +Adımın yörüktü. \\ 
 +Göğsün köpük köpüktü. \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Hey dedim! \\ 
 +Hey dedim! \\ 
 +Ay çekildi bulutlar ardına \\ 
 +Çomar \\ 
 +Kuşlar \\ 
 +Sığırcık \\ 
 +Sustular. \\ 
 +Kumrular \\ 
 +Özlem özlem konuştular. \\ 
 +Bağrım sökülüverdi. \\ 
 +Saçlarım \\ 
 +Dökülü dökülüverdi. \\ 
 +Gölgem duvarda \\ 
 +Bükülü bükülüverdi \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Uyandım \\ 
 +Seni yanımda göremedim. \\ 
 +TARİH BOYUNCA \\ 
 +Ve işte böyle \\ 
 +Bir uzun sırımdır iptir \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​