Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_64 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 64~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kuşlar ki \\ 
 +Gagaları çakıl taşı \\ 
 +Gözleri mercan, Aslanlar ki yelesi köpük köpük. \\ 
 +Kaplanlar ki nefesi körük körük. \\ 
 +Sivri tepeler \\ 
 +Göğü deler. \\ 
 +Deniz dipleme derin \\ 
 +derindir \\ 
 +Asya'​da. \\ 
 +Kuzeyi boz \\ 
 +buz \\ 
 +güneyde sular sıcak. \\ 
 +Fıkır fıkırdır \\ 
 +erimiş bakırdır \\ 
 +Ayrı ayrı soylar yaşar \\ 
 +Hint'​te Çin'​de Sibirya Kafkasya'​da \\ 
 +Sarı kumral yağız \\ 
 +Gürcü Çeçen Tatar Kırgız \\ 
 +Ateşe \\ 
 +Güneşe \\ 
 +Yıldıza tapan \\ 
 +Budist Brehmen Müslüman \\ 
 +Heykeldir kimi \\ 
 +Kıç üstü oturmuş. \\ 
 +Hurma parmaklı elleri dizinde \\ 
 +Geçmişi düşünüyor. \\ 
 +Bir Buda heykeli ki \\ 
 +Buzlu cam gözleri \\ 
 +Sağa sola dönüyor. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​