Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_66 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 66~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ertuğrulun oğlu Osman bey \\ 
 +Bir düş görmüş. \\ 
 +Bir filiz \\ 
 +Yeşermiş \\ 
 +Göbeğinde \\ 
 +Osman beyin. \\ 
 +Büyümüş \\ 
 +Büyümüş ağaç olmuş filiz. \\ 
 +Büyümüş öylesine ki \\ 
 +İkinci bir gök olmuş. \\ 
 +Gölge salmış \\ 
 +Kuzey, güney, doğu, batı. \\ 
 +Akdeniz Karadeniz \\ 
 +İran'​da Turan'​da Kafkas'​ta \\ 
 +İlirya'​da Fizan'​da Atlas'​ta \\ 
 +Yemiş \\ 
 +Vermiş. \\ 
 +- Nicedir \\ 
 +Bu düş \\ 
 +Görüş? \\ 
 +Demiş Osman bey. \\ 
 +Bir ermiş \\ 
 +Yani Edebali \\ 
 +Demiş ki \\ 
 +Bu öyle bir ağaç \\ 
 +Bu öyle bir yemiş \\ 
 +Bir yemiş ki, \\ 
 +Bir yüce devlet kurulacak: \\ 
 +Bir kolu İran'​da,​ \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​