Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_67 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 67~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Turan'​da,​ \\ 
 +Bir kolu Kafkas'​ta \\ 
 +Atlas'​ta \\ 
 +Dokuz soy \\ 
 +Dokuz boy \\ 
 +Buyruğunda olacak... \\ 
 +Ve öyle bir devlet kurmuş ki \\ 
 +Osman bey, \\ 
 +Doğu, batı, kuzey, güney \\ 
 +Küçük Asya, Balkanlar, Mısır, Marakeş. \\ 
 +Bir uçta doğarken \\ 
 +Öbür uçta batarmış güneş. \\ 
 +Ve ondördüncü 15 ci 16'cı \\ 
 +17 ci yüzyıl \\ 
 +Başlamış çekilmeye su. \\ 
 +Karşısında bulmuş Urusu \\ 
 +Osmanlı Türk.. \\ 
 +Fil var deveden büyük \\ 
 +Fil var deveden küçük \\ 
 +- Buyruklarında halklarla ordular- \\ 
 +Savaşmış Padişahla Çar. \\ 
 +Milyonlar ölmüş \\ 
 +Asırlar boyunca. \\ 
 +Kellelerden dağlar yükselmiş. \\ 
 +Akan kandan nehirler. \\ 
 +Köyler şehirler \\ 
 +Ülkeler olmuş çöl. \\ 
 +Tek komut, Mehmet öl! \\ 
 +Mujik öl! \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​