Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_69 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 69~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Memet ki \\ 
 +Memet ki \\ 
 +Çile diker \\ 
 +Dert biçerdi. \\ 
 +Memet ki \\ 
 +Dudakları kan kusar \\ 
 +Çamurlu kurtlu su içerdi. \\ 
 +Memet ki \\ 
 +Yağsızdı arpadan bazlaması. \\ 
 +Yoktu damı \\ 
 +Yoktu ambarı \\ 
 +Yoktu tarlası. \\ 
 +Memet ki \\ 
 +Yemen'​de can verirdi \\ 
 +Karpat'​ta beklerdi nöbet, \\ 
 +Memet. \\ 
 +Ve sarayda padişah \\ 
 +Kurulurdu \\ 
 +Muhteşem \\ 
 +Sultan \\ 
 +Süleyman- \\ 
 +dan \\ 
 +Kalma \\ 
 +Pırlanta kakmalı \\ 
 +Som altın \\ 
 +Tahtına, \\ 
 +İsfahan gülü koklayıp \\ 
 +Altın kupalarla \\ 
 +Süt içerdi, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​