Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_71 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_71 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 71~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Öldü çar. \\ 
 +Dirildi mujikler. \\ 
 +Öldü çar. \\ 
 +Ve iki eski düşman barıştılar. 
 +=== BAŞKALDIRMALAR === 
 +Yıl 1920-21 \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Anadolu halkının elinde bayrak \\ 
 +Dilinde türkü \\ 
 +Yüreğinde sevgidir. \\ 
 +Öyle diyor ki \\ 
 +Kul da Rab da \\ 
 +Mustafa Kemal artık \\ 
 +Ayettir kitapta. \\ 
 +Ne halife, ne padişah, sultan. \\ 
 +Senindir \\ 
 +Her şey. \\ 
 +Hey halk. \\ 
 +Bu vatan.. \\ 
 +Ayağa kalk \\ 
 +Yerde yatan! \\ 
 +Vatan! \\ 
 +Vatan! \\ 
 +Vatan! \\ 
 +Vatanın toprağında \\ 
 +Yepyeni filizler yeşeriyor. \\ 
 +Bağlarında \\ 
 +Yeni inanışların \\ 
 +Kütükleri \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​