Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_72 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 72~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Üzüm veriyor. \\ 
 +Vur be \\ 
 +Vur be \\ 
 +Vur be vur! \\ 
 +Ne kömür kaldı mangalda \\ 
 +Ne ekin kaldı dam da \\ 
 +Savaş devamda \\ 
 +İsyanlar devamda \\ 
 +Halklar bir uçtan öbür uca aç, \\ 
 +Ekin yanmış, \\ 
 +Saman kalmamış samanlıkta. \\ 
 +Ölüm adım atıyor karanlıkta. \\ 
 +Güneşe kalın duvar çekilmiş. \\ 
 +Kuyulardan sular çekilmiş. \\ 
 +Ermeni çetelerle savaşıyor \\ 
 +Türk çeteleri. \\ 
 +9 haziran \\ 
 +Ermenistan seferi. \\ 
 +Ekim 28 de \\ 
 +Yunan Kütahya önlerinde Gediz'​de. \\ 
 +Başkaldırış yine devamdadır. \\ 
 +Şimdi isyan \\ 
 +Yine Konya'​da Meram'​dadır. \\ 
 +Yıl 1920 \\ 
 +Hep o ekim ayı \\ 
 +Delibaş alçak \\ 
 +Delibaş gözü kanlı bir \\ 
 +şâkidir. \\ 
 +bastı Çumra'​yı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​