Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_73 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 73~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kara bulutlar sardı Konya'​yı \\ 
 +500 kişiyle ilerliyor Delibaş. \\ 
 +İsyancılar \\ 
 +Alâeddin tepesinde \\ 
 +Meramda'​dır. \\ 
 +İsyan devamdadır. \\ 
 +Beyşehri Akşehir \\ 
 +Ilgın'​da Çekil köyü yakınında \\ 
 +Ateş açtı üç yüz kişi. \\ 
 +Er dişi \\ 
 +Birbirini dişlemede. \\ 
 +Sultaniye düştü \\ 
 +Doldu asilerle. \\ 
 +Karaman'​da isyan genişlemede. \\ 
 +Afyon Ankara \\ 
 +Adana cephesinden \\ 
 +Taburlar yürüyor \\ 
 +Karaman üstüne. \\ 
 +Afyonkarahisar'​la Konya arasında \\ 
 +Kadınhan, Ilgın \\ 
 +Asilerin elindedir. \\ 
 +Uy kara Halife! \\ 
 +Beyazda yeşilde kararan sarık1 \\ 
 +İsyan şimdi \\ 
 +Bozkır'​da Seydişehir'​de \\ 
 +Beyşehir içindedir. \\ 
 +Afyon'​dan Ankara'​dan \\ 
 +Adana cephesinden \\ 
 +Mustafa Kemal'​in bölükleri taburları \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​