Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_74 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_74 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 74~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +ilerliyor. \\ 
 +Delibaş \\ 
 +Mersin'​de \\ 
 +Fransızların elinde \\ 
 +sığıntı. \\ 
 +Ve 1920 \\ 
 +Ekim 28'de \\ 
 +Yunanlı hâlâ \\ 
 +Kütahya önlerinde Gediz'​de. \\ 
 +Ekim \\ 
 +Taarruz üstüne taarruz. \\ 
 +Ve biz \\ 
 +Durmadan geriliyoruz. \\ 
 +Orduyu yeniden kurup \\ 
 +Gezginci dağınık kuvveti \\ 
 +Düzenlemek \\ 
 +gerek. \\ 
 +Bir zamanların \\ 
 +Millici kahramanı \\ 
 +Çerkes Ethem \\ 
 +Baş kaldırdı. \\ 
 +Demirci efe isyanda. \\ 
 +Ne emir dinliyor Ethem \\ 
 +ne kumanda. \\ 
 +Ben diyor \\ 
 +Ankara önlerinde yel olup \\ 
 +Eseceğim. \\ 
 +Ben diyor \\ 
 +Mustafa Kemal'​in \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​