Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_75 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 75~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Başını keseceğim. \\ 
 +Günler \\ 
 +Günlerin sırtından atlamada. \\ 
 +Düşman önde, arkada, solda, sağda \\ 
 +Ve ordu-çete \\ 
 +Türkün Türkle savaşı \\ 
 +Ve taarruz. \\ 
 +Uy anam uy! \\ 
 +Bir zamanların ünlü kahramanı Ethemle \\ 
 +çarpışıyoruz. \\ 
 +Ethem'​le kardaşı \\ 
 +Bize karşı \\ 
 +Karşı taraftadır. \\ 
 +Yunana sığındı ikisi de, \\ 
 +Yunanlılarla aynı saftadır. \\ 
 +Memet \\ 
 +Yedi kez can verip \\ 
 +Yedi kez dirilecektir. \\ 
 +Düşman \\ 
 +Toprağa serilecektir. \\ 
 +Artık \\ 
 +Ne halife \\ 
 +Ne sultan ne padişah. \\ 
 +Yalnız ulus. \\ 
 +Ve iki halkçı millet \\ 
 +Yani Türkle Urus \\ 
 +Yüz yılların kinini unutup \\ 
 +Barışıyor. \\ 
 +El verdi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​