Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_76 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_76 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 76~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bir kez daha \\ 
 +Ankara'​ya \\ 
 +Moskova. \\ 
 +Yıl 1921 \\ 
 +Ocak 15. \\ 
 +İki millet \\ 
 +Ayrı ayrı \\ 
 +Birbirine saygılıdır,​ \\ 
 +Ne çekingen \\ 
 +Ne kaygılıdır \\ 
 +Ne bu \\ 
 +Ne o! \\ 
 +Ve o zaman \\ 
 +Doğudan çektik ordumuzu \\ 
 +Batıya. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​