Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_03 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 03~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ey. \\ 
 +Yeni barınakların \\ 
 +Yedinci katında yıldız tutanlarım. \\ 
 +Ey ılık bahar sabahlarında \\ 
 +Kemiklerimizle çatılan çardak altında \\ 
 +Rahatça memedeki çocuklarını uyutanlarım,​ \\ 
 +Durmak ihanet etmektir! \\ 
 +Fadime! \\ 
 +Söyle Hatice nineme \\ 
 +Duasını esirgemesin. \\ 
 +Üç elhamdü bir Yasin. \\ 
 +Son kavgadır bu belki \\ 
 +İlk komut verilecek şafakta. \\ 
 +Erler ayakta; \\ 
 +Ben karavana başında \\ 
 +Sana mektup yazıyorum. \\ 
 +Ölürsem övün \\ 
 +Kalırsam bayram et! \\ 
 +Bir kez doğar \\ 
 +Bir kez ölürmüş insan. \\ 
 +Yıl 1921 \\ 
 +Nisan \\ 
 +Yavuklun \\ 
 +Memet \\ 
 +Selâmet.. \\ 
 +Gün Cuma günü \\ 
 +Bir kasırga meydanıydı \\ 
 +İnönü, \\ 
 +Toprak, sular, bulut \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​