Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_04 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 04~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Yanıyordu. \\ 
 +Gök bir uçtan \\ 
 +Bir uca \\ 
 +Sallanıyordu. \\ 
 +10 saat var ki \\ 
 +Memet en başta \\ 
 +Savaşta \\ 
 +Gözleri yanıyordu \\ 
 +Sağ kolla savaşta \\ 
 +Sol kolu kanıyordu. \\ 
 +Taburlar, alaylar, sürüyordu \\ 
 +Bire yüz. \\ 
 +Bursadan \\ 
 +Yunan \\ 
 +Saldırmadaydı. \\ 
 +Öncüsü İnönü dolaylarında \\ 
 +Artçısı Bandırmadaydı. \\ 
 +Ordular \\ 
 +Top-tüfek \\ 
 +Bire yüz \\ 
 +Gökler duman barut \\ 
 +Dağlar bayırlar düz, \\ 
 +Dümdüz. \\ 
 +Diriler ölülerin sırtından atlıyor. \\ 
 +Durum zor \\ 
 +Dayanıyoruz. \\ 
 +Bu belki son gün \\ 
 +Son saat. \\ 
 +Bir şarapnel \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​