Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_05 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_05 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 05~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Yere düştü koca Memet.. \\ 
 +Kapandı açıldı gök gözleri \\ 
 +Sol eliyle abandı yere \\ 
 +Sağ elinde süngüsü \\ 
 +tüfek \\ 
 +yedi adım ötede. \\ 
 +Süründü. \\ 
 +Top sesleri \\ 
 +Yanan bulutlar \\ 
 +Ve ta \\ 
 +Karşılarda \\ 
 +Kaçan düşman. \\ 
 +Bu son savaştır belki, \\ 
 +son yengi; \\ 
 +Ve işte böylece bitti \\ 
 +İkinci İnönü cengi. \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1921, Ağustos. \\ 
 +Memedin bağrı yanıyor \\ 
 +Bir kolu yerde \\ 
 +Bir kolu kanıyor. \\ 
 +Vakit akşam \\ 
 +Güneş tepelerde \\ 
 +bir dalın ucunda \\ 
 +Mızrağa saplı kanlı bir baş gibi \\ 
 +sallanıyor. \\ 
 +Memedin kolu kan içinde \\ 
 +Bağrı yanıyor. \\ 
 +SAVUNMA SATHI \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​