Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_07 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_07 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 07~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bütün gece uyumamış \\ 
 +Bir bıçak gibi kesmiş \\ 
 +uykusunu \\ 
 +gelen \\ 
 +haber \\ 
 +ler. \\ 
 +Birden \\ 
 +Kapı vuruldu, açıldı: \\ 
 +Bir er \\ 
 +Girdi içeri \\ 
 +Kan kırmızı \\ 
 +Apaçıktı \\ 
 +Mustafa Kemalin \\ 
 +Mavi gözleri \\ 
 +Bir pusula verdi çıktı er \\ 
 +Ve O, \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Geçen yılları düşündü birer birer \\ 
 +Parmakları parmaklarına geçmiş \\ 
 +Çatılan silâhlar gibi \\ 
 +Saçları sarı köpük \\ 
 +Yüzü mor. \\ 
 +Durdu ve düşündü ki \\ 
 +Durum zor. \\ 
 +Vakit sabah vakti \\ 
 +Belki yedi belki buçuk \\ 
 +Ve o sırtında avcı kostümü \\ 
 +Kaşları çatık \\ 
 +Parmakları çatılmış silâhlar gibi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​