Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_08 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 08~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Tasarladı durumu \\ 
 +Günlerden 20 Ağustos \\ 
 +Büyük Millet Meclisinde \\ 
 +Bir şeyler geçmededir \\ 
 +Ve O \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Bütün gecesini telgraf başında geçirmiş \\ 
 +Günleri günler peşince devirmiş \\ 
 +Ve görmüştü \\ 
 +ilerisini. \\ 
 +Avurtları çöküktü. \\ 
 +Işıklı sarı saçları \\ 
 +köpük köpüktü. \\ 
 +Girdi Meclise. \\ 
 +Meclis bir anda \\ 
 +Tek kumanda \\ 
 +Ayağa kalktı selâm verdi. \\ 
 +Yüzü \\ 
 +Gece ışıyan ay gibiydi. \\ 
 +Bu adam \\ 
 +Çelik bir yay gibiydi. \\ 
 +Meclis bir anda tuttu soluğunu \\ 
 +Meclis \\ 
 +ayakta alkışladı \\ 
 +Bu mert \\ 
 +bu sert \\ 
 +çocuğunu. \\ 
 +Ayakta \\ 
 +Dimdikti heykel gibi. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​