Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_12 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 12~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +"Vurun gavura vurun" \\ 
 +Kuzeyinde kan akar Balıkesir'​in \\ 
 +vay! \\ 
 +vay! \\ 
 +Kolu koptu sarı Bekirin \\ 
 +vay! \\ 
 +İsyan genişliyor dört yanda. \\ 
 +Beypazarı Bolu Gerede isyanda \\ 
 +Kime karşı? \\ 
 +Mustafa Kemale karşı uy... \\ 
 +uy aman uy \\ 
 +Duy aman duy \\ 
 +Dört bin isyancı girdi Düzce'​ye \\ 
 +Mapusane boşalıyor \\ 
 +Hükümlüler sokakta. \\ 
 +Hilafet ordusu İzmit'​e akmakta. \\ 
 +Hendek'​te siperler kazılıyor. \\ 
 +Müslüman Müslümanı vurmak için \\ 
 +askere yazılıyor. \\ 
 +Beş bölük düzenlendi \\ 
 +Halife ordusuna. \\ 
 +Üç altına \\ 
 +beş altına \\ 
 +on beş altına. \\ 
 +Topu tüfeği süngüsü ile \\ 
 +Anzavur belirdi üçüncü kez. \\ 
 +Türk Türkü boğazlıyor \\ 
 +Çerkezi çerkez. \\ 
 +Ve niçin? \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​