Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_13 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 13~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +(Zatı hazreti akdesi hilafet) için; \\ 
 +Kapılarını açmak için emperyalizme \\ 
 +Anadolunun.. \\ 
 +Nasibi bu mu olacaktı \\ 
 +Geyve'​nin \\ 
 +Düzce'​nin \\ 
 +Bolu'​nun \\ 
 +Köyler, şehirler, bölgeler \\ 
 +isyanda. \\ 
 +Bir yanda \\ 
 +Emperyalist sürüleri, \\ 
 +Halife ordularının çığlığı;​ \\ 
 +Öte yanda Mustafa Kemal marşı.. \\ 
 +Mustafa Kemal'​in çocukları \\ 
 +Efzuna \\ 
 +Halifeye karşı. \\ 
 +İşçi işçiyle köylü köylüyle savaşıyor. \\ 
 +Haftalar \\ 
 +Haftaların sırtından atlayıp \\ 
 +Aşıyor. \\ 
 +Daha kuzeyde \\ 
 +Postacı Nazım'​la \\ 
 +Kara Mustafa \\ 
 +Çolak Hilmi \\ 
 +Yeni Handa baş kaldırıp \\ 
 +Çığ gibi çoğalarak \\ 
 +Tokat'​a girdiler. \\ 
 +Bir millici taburu bozup \\ 
 +Zile'​yi çevirdiler. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​