Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_14 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 14~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Uy aman uy \\ 
 +bu ne alın \\ 
 +yazısıdır \\ 
 +bu ne saldırış! \\ 
 +Her sokakta \\ 
 +Her dönemeçte başkaldırış. \\ 
 +*** \\ 
 +Yeni Handa başlayan isyan genişledi \\ 
 +Çapanoğullarından Celâl Edip \\ 
 +Deli Ömer çeteleri \\ 
 +Aynacıoğulları ile \\ 
 +(Selli seyf edip \\ 
 +Ferman dağıttı Yozgat'​ta) \\ 
 +Bir yanıp \\ 
 +Bir sönüyor \\ 
 +Kızıl ateş \\ 
 +Erbaa'​da \\ 
 +Zile'​de \\ 
 +Tokat'​ta. \\ 
 +Köyler kucak açtı \\ 
 +Küçük Ağa \\ 
 +Büyük Hacı \\ 
 +Aynacıoğulları \\ 
 +Kara Nazım \\ 
 +Çopur Yusuf'​a.. \\ 
 +İkinci bir saldırıyla \\ 
 +Karıştı Urfa \\ 
 +Siverek'​ten bir Türk aşireti \\ 
 +Türke karşı savaşıyor,​ \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​