Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_15 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 15~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Top tüfek gülle \\ 
 +Fransız malı; \\ 
 +Piyade binden üstün \\ 
 +Süvari üç bini aşıyor. \\ 
 +Ahmed'​in boğazında \\ 
 +Mehmed'​in kanlı eli, \\ 
 +Kesilen telgraf teli \\ 
 +Silâh şakırtısı \\ 
 +Deve homurtusu \\ 
 +Keskin at kişnemeleri,​ \\ 
 +Düştü Viranşehir \\ 
 +Karşı direnmeler. \\ 
 +Şimdi Meram bağlarında \\ 
 +Konya'​nın içindedir. \\ 
 +Türk silâhı Türke çevrilidir. \\ 
 +Karaman'​da sarıklı Türk \\ 
 +Kalpaklı Türke karşı. \\ 
 +Semai \\ 
 +Nâtı şerif \\ 
 +Ve Mustafa Kemal marşı \\ 
 +Olur mu böyle olur mu \\ 
 +Kardeş kardeşi vurur mu \\ 
 +Türk köylüsü Türk işçisi \\ 
 +Askere karşı durur mu? \\ 
 +Menderes gür akmam diyor \\ 
 +Ağa süngü takmam diyor \\ 
 +Kahpe Yunan Menemen'​den \\ 
 +Manisa'​dan çıkmam diyor. \\ 
 +Kırmızı mürekkeple yazılmış \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​