Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_16 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 16~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bir mektup geldi Selime'​den \\ 
 +Satırları \\ 
 +Damar gibi atıyordu, \\ 
 +.......... \\ 
 +Kuş kanadı olup ta aşsaydı.. \\ 
 +.......... \\ 
 +Kimbilir nasıl koklayacaktı \\ 
 +bu \\ 
 +mektubu \\ 
 +Kadri yaşasaydı. \\ 
 +.......... \\ 
 +Üç gün önce vurulmuş alnından \\ 
 +yeşil çimende \\ 
 +ölü yatıyor. \\ 
 +.......... \\ 
 +Dökülüyor bulutlar \\ 
 +Bir kıvılcımlı kül gibi \\ 
 +Bulut bulut güneş batıyor. \\ 
 +.......... \\ 
 +Üç gün önce vurulmuş alnından \\ 
 +Güldür kızıl yarası \\ 
 +yeşil çimende \\ 
 +Ölü yatıyor. \\ 
 +.......... \\ 
 +Toprak kaydı tepeden \\ 
 +Toprak doldu \\ 
 +Kadri'​nin gözlerine. \\ 
 +.......... \\ 
 +Bölük kumandanı \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​