Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_19 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 19~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Top tüfek \\ 
 +taşırım ya... \\ 
 +Daldı karanlık sokaklara \\ 
 +şimşek gibi \\ 
 +Koştu erkekten erkek gibi \\ 
 +Mustafa Kemal'​in izinde. \\ 
 +Ölürsem yatarım erimin dizinde \\ 
 +Yaşamak haramdır artık \\ 
 +Ölüm helâl \\ 
 +Ya ölüm ya istiklâl! \\ 
 +Bir atlı \\ 
 +Yangından kaçar gibi \\ 
 +uçar gibi; \\ 
 +Kuş kanadından süratli \\ 
 +bir atlı \\ 
 +Havaları yararak \\ 
 +Atının kasıkları çatlayarak \\ 
 +Dört nala koşuyordu. \\ 
 +.......... \\ 
 +Büyük Millet Meclisinde homurtular var. \\ 
 +Takrir üstüne takrir: \\ 
 +"Bursa Valisi \\ 
 +Ve Bekir Sami \\ 
 +Ve Alaşehir komutanı \\ 
 +Divanıharbe \\ 
 +Hemen \\ 
 +verilmelidir;​ \\ 
 +Cezalandırılmalıdır..."​ \\ 
 +Bravo sesleri \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​