Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_20 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 20~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +"Hesap vermelidirler \\ 
 +Birer birer."​ \\ 
 +Mecliste kazan kaynıyor \\ 
 +Mecliste homurtular \\ 
 +var. \\ 
 +Atlı ok gibi kayarak \\ 
 +Atının kasıkları çatlayarak \\ 
 +Koşuyordu koşuyordu \\ 
 +Çankaya'​ya. \\ 
 +İki katlı konağın önünde durdu \\ 
 +Saat ya 10'du ya 10 buçuk \\ 
 +Paşa henüz dalmış \\ 
 +Uyumamış bütün gece, \\ 
 +Önünde notlar haritalar \\ 
 +Uyuya kalmış, \\ 
 +Sert bir emir: \\ 
 +- Gir! \\ 
 +Ve er topuklarını hızla vurup \\ 
 +Verdi üç aylı mektubu \\ 
 +İkinci emri bekledi dimdik durup. \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Düşünüyordu şimdi: \\ 
 +Bu Hakkı Hami kimdi? \\ 
 +Ne demekti o \\ 
 +Bravo \\ 
 +Sesleri. \\ 
 +Ve düşündü o günü \\ 
 +O \\ 
 +Nisanın 23'​ünü. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​