Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_22 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 22~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +kovacağız. \\ 
 +Gülecek Türkiye'​de insanlar \\ 
 +Bizim için akacak mavi su, \\ 
 +Bizim için yemiş verecek ormanlar \\ 
 +Yıldızlar omuzların hemen tepesinde \\ 
 +Korku üzüntü kafdağının ötesinde \\ 
 +Gök bir anne çınar gibi üstümüzde \\ 
 +Bulutlar ipek gibi göğsümüzde \\ 
 +Biz mutlu ve hür \\ 
 +gezeceğiz. \\ 
 +Gülecek Türkiye'​de insanlar \\ 
 +Bizim için akacak su \\ 
 +Bizim için yemiş verecek ormanlar. \\ 
 +Konuşurken O \\ 
 +Mavi gözlerinden yıldız dökülüyordu. \\ 
 +Gözleri ta içinden gülüyordu. \\ 
 +Ümmetlerin üstünde gezen \\ 
 +Resullerin eli gibi \\ 
 +Işıklı eli gezdi salonu.. \\ 
 +Meclis alkışlıyordu onu. \\ 
 +O gün \\ 
 +Pıtrak pıtrak kiraz dalları gibi \\ 
 +Meydanları \\ 
 +doldurmuştu \\ 
 +al bayraklar. \\ 
 +Yüz pare \\ 
 +1001 pare top atılmıştı. \\ 
 +O günü \\ 
 +Meclisin ilk açıldığı \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​