Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_23 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 23~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +1920'​de 23 Nisan günü. \\ 
 +23 Nisan demek \\ 
 +Mutlu insan demek \\ 
 +Mutlu vatan demektir. \\ 
 +Ve şimdi \\ 
 +Niceler sonra \\ 
 +23 Temmuz. \\ 
 +Kimi kime şikâyet ediyoruz? \\ 
 +Bir adım gerilemek \\ 
 +İki adım ileri atlamak içindir.. \\ 
 +Mustafa Kemal konuşuyor \\ 
 +Konuşuyor \\ 
 +Konuşuyor \\ 
 +Salon sallanıyor gibi., \\ 
 +Havalar tutuştu \\ 
 +Tutuştu tutuşuyor. \\ 
 +Mustafa Kemal kürsüde \\ 
 +Sesi bayrak gibi dalga dalga \\ 
 +Ve o bir altın bayrağı tutan direk gibi \\ 
 +dimdik ayaktadır, \\ 
 +Meclis heyecanda \\ 
 +Tek bir yürek gibi \\ 
 +Tek adamı alkışlamaktadır. \\ 
 +Üzüntü haklıdır \\ 
 +Üzüntü yerindedir diyor, \\ 
 +Geriliyoruz. \\ 
 +Düşman ilerliyor \\ 
 +Köyler şehirler yanıyor \\ 
 +Vatan bir uçtan öbür uca kanıyor \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​