Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_24 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 24~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Doğrudur, \\ 
 +Doğrudur ama \\ 
 +Sonunda zafer bizimdir. \\ 
 +Eskişehir'​i alırsa \\ 
 +Ankara, \\ 
 +Ankara'​yı alırsa \\ 
 +Kayseri'​ye,​ Sivas'​a \\ 
 +Çekiliriz. \\ 
 +Vatan sathındadır savaş \\ 
 +Can verip can alacağız. \\ 
 +Ya ölecek ya kalacağız. \\ 
 +Ve bilin ki efendiler \\ 
 +Kara yılan mutlaka ezilecek \\ 
 +Emperyalist sürüleri kovulacaktır. \\ 
 +Yunan \\ 
 +Vatanın harimi ismetinde boğulacaktır"​ \\ 
 +Memedim! \\ 
 +Gece dün. \\ 
 +Seni düşümde gördüm \\ 
 +uyandım göremedim, \\ 
 +Hacı ninem dedi ki \\ 
 +"​Hayırdır inşallah \\ 
 +Dağların karı günlerin düğümü \\ 
 +Çözül ola \\ 
 +Gelir belki" \\ 
 +Memedim \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm \\ 
 +Ocakta tarhana kaynıyor; \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​