Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_25 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 25~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sana çorap örüyordum. \\ 
 +Çomar havladı \\ 
 +Kuş kanat çırptı dalda \\ 
 +Böğürdü sığırcık,​ \\ 
 +Dam kapalıydı,​ dam açık. \\ 
 +Memedim \\ 
 +Gece dün \\ 
 +Seni düşümde gördüm, \\ 
 +uyandım göremedim \\ 
 +Gökte yıldız saman sarısı \\ 
 +Ay kızıl bakır \\ 
 +Sen yüzün pençe pençe \\ 
 +kan, \\ 
 +Gözlerin çakır. \\ 
 +Adımın yörüktü \\ 
 +Göğsün körük körüktü \\ 
 +Memedim. \\ 
 +Hey dedin, \\ 
 +He dedim, \\ 
 +Ay kaçtı bulut ardına. \\ 
 +Çomar \\ 
 +Kuş \\ 
 +sığırcık \\ 
 +sustular. \\ 
 +Kıyılar \\ 
 +Kumru kumru \\ 
 +Sevdalı sevdalı \\ 
 +Konuştular. \\ 
 +Mintanım \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​