Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_26 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 26~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sökülü sökülüverdi \\ 
 +Saçlarım dökülüverdi \\ 
 +Yıldızlar \\ 
 +Gülü gülüverdi \\ 
 +Memedim \\ 
 +Uyandım \\ 
 +Seni yanımda göremedim. \\ 
 +Güle güle gel! \\ 
 +Hele hele gel! \\ 
 +Memedim! \\ 
 +He! dedim. \\ 
 +He! dedim. \\ 
 +Bir öyle devlet kuracağız ki \\ 
 +demişti \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Ezilmiş olacaktır kudurmuş kurt. \\ 
 +Kurtarılacaktır \\ 
 +Kara bayrakların gölgesiyle \\ 
 +kararan yurt. \\ 
 +Sokulmayacaktır \\ 
 +bu devlete \\ 
 +gerilik, sömürü, kötülük. \\ 
 +Olacaktır \\ 
 +Bu devletin yüzü \\ 
 +Bağımsızlığa dönük, \\ 
 +Bağımsız olacaktır Adliye \\ 
 +Sömürülmeyecek \\ 
 +halk... \\ 
 +Tek adamın \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​