Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_27 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 27~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Hükümranlığı \\ 
 +kalkacak. \\ 
 +Sorumlu olmayacaktır insan \\ 
 +öz gidişinden,​ \\ 
 +Ayrılacaktır ahret işi \\ 
 +Dünya işinden. \\ 
 +Ne zincir, ne yular, ne bağ! \\ 
 +Her yıl geçit törenlerinde \\ 
 +Yeni şarkılarla kutlanacak \\ 
 +Yeni çağ! \\ 
 +Ne hacıların kafataslarının kirli teknesinde \\ 
 +Küflenen \\ 
 +Çamaşırların \\ 
 +Küfü. \\ 
 +Ne türbe adakları \\ 
 +ne muska \\ 
 +ne üfürük \\ 
 +üfürü. \\ 
 +İç gömleği değişeektir \\ 
 +Beyinlerin. \\ 
 +Yeni ninnilerle \\ 
 +Emzirecektir \\ 
 +Doğanları \\ 
 +Diri tunç göğüsleri \\ 
 +Taze gelinlerin. \\ 
 +Yeni ağaç \\ 
 +Yeni filiz verecektir. \\ 
 +Ulus \\ 
 +Halifeliği \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​