Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_28 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 28~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bütün köhne temelsiz inançlarıyla \\ 
 +yere \\ 
 +sere \\ 
 +serecektir. \\ 
 +İlk iş \\ 
 +Doğudan batıya gidiş. \\ 
 +Bir öyle devlet kuracağız ki \\ 
 +demişti \\ 
 +Mustafa Kemal, \\ 
 +Tüm özgürlük \\ 
 +Tüm istiklâl, \\ 
 +Amerika'​nın \\ 
 +Doğu Anadolu'​da ektiği tohum \\ 
 +Yeşermeyecektir. \\ 
 +Ulus \\ 
 +Doğu topraklarında \\ 
 +Ermenistan'​a \\ 
 +Tek karış \\ 
 +Vermeyecektir. \\ 
 +Ne Fransızın bayrağı Pozantı'​da \\ 
 +Adana'​da,​ \\ 
 +Ne İtalyan askerinin paslı süngüsü \\ 
 +Isparta Antalya'​da \\ 
 +dikilecektir.. \\ 
 +Tüm vatandan \\ 
 +İngiliz Amerikan \\ 
 +emperyalistleri \\ 
 +çekilecektir \\ 
 +Doğduk, doğuyoruz, doğacağız \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​