Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_29 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 29~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Mutlak! \\ 
 +Ayakta ordu, ayakta halk! \\ 
 +Yunan sürülerini \\ 
 +Vatanın harimi ismetinde boğacağız?​ \\ 
 +Birinci İnönü \\ 
 +İkinci İnönü \\ 
 +Sakarya... \\ 
 +O Sakarya ki \\ 
 +Yunan saldırıları \\ 
 +Granit kayalara çarptıkça \\ 
 +köpüre köpüre kırıldı, \\ 
 +dalga dalga dalgalar. \\ 
 +Çekildi ordusu Konstantin'​in \\ 
 +Eskişehir dolaylarına kadar \\ 
 +Yıl 1921 \\ 
 +Eylül 19 \\ 
 +Yeni bir rütbe verildi başkomutana:​ \\ 
 +Mareşal! \\ 
 +Gazi Mustafa Kemal... \\ 
 +Sakarya savaşında çekilen düşman \\ 
 +Eskişehir Kütahya... \\ 
 +Afyon doğusunda \\ 
 +kazdığı siperlerde \\ 
 +mıhlanmıştı. \\ 
 +O ne kavga \\ 
 +O ne cenkti \\ 
 +O ne şahlanıştı. \\ 
 +ey! \\ 
 +Büyük Zafer \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​