Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_30 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 30~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +30 Ağustos 1922 \\ 
 +Geçti dokuz ay \\ 
 +Günlerce \\ 
 +Aylarca \\ 
 +Gerilerden çarıksız yaya yürüdük. \\ 
 +Sırtlarında mermi taşıdı nineler. \\ 
 +Düşmanın \\ 
 +Eskişehir Kütahya dolaylarında \\ 
 +kazdığı \\ 
 +siper \\ 
 +ler \\ 
 +ard arda çelik... \\ 
 +Tel örgülüydü. \\ 
 +Çantası çadırı erzağı \\ 
 +Topu tüfeği güllesi \\ 
 +Bin uçağı \\ 
 +Üç yüz bin erlik ordusu vardı \\ 
 +Ve \\ 
 +Mustafa Kemal'​in askeri \\ 
 +Bu çelik tel örgüleri aşamaz \\ 
 +Bu siperlere giremez diyorlardı. \\ 
 +Ağustos 20 \\ 
 +Yıl bin \\ 
 +dokuz \\ 
 +yüz \\ 
 +yirmi \\ 
 +iki... \\ 
 +Hava sıcaktan \\ 
 +Çatlayacak \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​