Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_31 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 31~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Terli yağız bir at gibi. \\ 
 +Uçmak için ordular \\ 
 +Yekpare tunç bir kanat gibi \\ 
 +emir \\ 
 +beklemektedir. \\ 
 +Başkomutan \\ 
 +Konya üzerinden \\ 
 +Geldi ansızın \\ 
 +Habersiz \\ 
 +Birdenbire \\ 
 +Eskişehir'​e. \\ 
 +Şimdi O \\ 
 +26 Ağustosta \\ 
 +Kocatepe'​deydi. \\ 
 +Ankara onu şölende beklerken \\ 
 +O cephedeydi. \\ 
 +Gözlerini yumdu bir an \\ 
 +Dakikalar \\ 
 +Dakikaları \\ 
 +devirerek koşuyor. \\ 
 +Sanki bir soluyuşta \\ 
 +Kuş olup uçmuş ta \\ 
 +İzmir'​e varmıştı. \\ 
 +Ordulardan önce O \\ 
 +Ordu olup \\ 
 +Orduları sarmıştı. \\ 
 +Şimdi O. \\ 
 +Kara derin uçurumlardan aşmak için \\ 
 +yaylanıyordu. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​