Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_32 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 32~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Mavi gözleri \\ 
 +Ateş mavisi bir kıvılcım gibi \\ 
 +yanıyordu. \\ 
 +Kayalar çatlayıp eriyerek \\ 
 +köpük köpük \\ 
 +köpürmedeydi,​ \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Şimdi Kocatepe'​den \\ 
 +Kadifekale'​yi görmedeydi. \\ 
 +Gözlerini yumdu bir an \\ 
 +Unuttu her şeyi, \\ 
 +Unuttu genç kardeşi, yaşlı anneyi \\ 
 +Ve bir şey... \\ 
 +Ey... \\ 
 +Tutuşan gök \\ 
 +Yanan orman! \\ 
 +Yanan ormanda \\ 
 +yangından \\ 
 +kaçar gibi \\ 
 +kaçan \\ 
 +düşman! \\ 
 +Güneş \\ 
 +Bulutları perde perde, yavaş yavaş \\ 
 +Eritmek üzereydi. \\ 
 +Vakit yarı geceydi. \\ 
 +Vakit \\ 
 +henüz sabah. \\ 
 +Yıl \\ 
 +Bin \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​