Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_33 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 33~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Dokuz \\ 
 +Yüz \\ 
 +Yirmi iki \\ 
 +26 Ağustos \\ 
 +Saat iki \\ 
 +Saat üç \\ 
 +beş \\ 
 +Beş buçuk. \\ 
 +Ve birden \\ 
 +Havada çelik çelik \\ 
 +şimşek çakar gibi... \\ 
 +Uğultular gibi \\ 
 +yerden, \\ 
 +Top sesleri \\ 
 +Yaylım ateş. \\ 
 +Yer inliyor \\ 
 +Gök inliyor ey \\ 
 +Bir anda toz bulutu her şey! \\ 
 +Ve birden \\ 
 +Fırladı Memetçikler \\ 
 +siper \\ 
 +ler \\ 
 +den. \\ 
 +Siper atlıyor siperden. \\ 
 +atlıyor \\ 
 +Memetçikler \\ 
 +Tel örgülerden.. \\ 
 +Cephe yarıldı. \\ 
 +Yanlar sarıldı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​