Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_34 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_34 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 34~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bin kanat \\ 
 +On bin çelik kanatlı \\ 
 +yağız atlı... \\ 
 +Atların terli ıslak karınları \\ 
 +çatlıyor hızdan, \\ 
 +Ve tek ses duyuluyor \\ 
 +her ağızdan. \\ 
 +Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar \\ 
 +Kurt doludan kaçar gibi. \\ 
 +Uçar gibi \\ 
 +Tüfeksiz \\ 
 +Kaçıyorlar kaçıyorlar kaçıyorlar. \\ 
 +Çantasız \\ 
 +Çizmesiz \\ 
 +yalınayak. \\ 
 +Çatlayarak. \\ 
 +Ölülerin \\ 
 +üzerinden \\ 
 +atlayarak \\ 
 +kaçıyorlar. \\ 
 +Beriler \\ 
 +Geriler \\ 
 +Doğu, batı, kuzey, güney \\ 
 +Yanıyor. \\ 
 +Birinci gün \\ 
 +Girdik ilk siperlere, \\ 
 +İkinci gün \\ 
 +Düşmanı ateş altında ezerek \\ 
 +şimale attık. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​