Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_35 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_35 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 35~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Sonra \\ 
 +Sağdan \\ 
 +soldan \\ 
 +sardık \\ 
 +sardık ordusunu \\ 
 +Yunan'​ın. \\ 
 +Kartal kanatlı \\ 
 +20 bin atlı \\ 
 +Sarktı arkasına düşmanın. \\ 
 +O ne kızgın, ne kanlı savaş \\ 
 +Savaştı. \\ 
 +O ne uçan kol \\ 
 +bacak \\ 
 +ve baştı, \\ 
 +Tepeler, dağlar, ormanlar leş... \\ 
 +Aştık o gün \\ 
 +bütün \\ 
 +siperleri. \\ 
 +30 Ağustos \\ 
 +Düşman Uşak istikametinde kaçıyor. \\ 
 +(Ordular! \\ 
 +İlk hedefiniz! \\ 
 +Akdeniz! \\ 
 +ileri!) \\ 
 +İLERİ! \\ 
 +Ezildi Eskişehir dolaylarında \\ 
 +Son kalan kuvveti düşmanın,​ \\ 
 +En son ere dek. \\ 
 +Ezmek gerek! \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​