Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_36 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 36~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +dedik: \\ 
 +Batı Anadoluyu \\ 
 +temizledik. \\ 
 +Ne varsa sedye çadır \\ 
 +Ne varsa yiyecek giyecek \\ 
 +cephane \\ 
 +Mermi top tüfek \\ 
 +Hepsi meydanda. \\ 
 +Artık ne emir dinleyen var Yunan'​da \\ 
 +ne kumanda.. \\ 
 +Ve eylülün ikinci günü \\ 
 +Düşmanın başkumandanı \\ 
 +Bütün kurmayı generalleriyle \\ 
 +esir. \\ 
 +Trikopis şimdi \\ 
 +Güneş Mustafa Kemal'​in \\ 
 +ayakları dibinde \\ 
 +yere serili bir kilimdir. \\ 
 +8 Eylül \\ 
 +4, 5, 6, 7, 8... \\ 
 +Döğüşe döğüşe \\ 
 +9 Eylülde İzmir'​e girdik. \\ 
 +Bir bayrak indi bir bayrak çekildi \\ 
 +Savaşı bitirdik. \\ 
 +Eridi \\ 
 +200.000 kişilik ordu \\ 
 +Ve şimdi her köşede bucakta \\ 
 +Davullar çalınıyor \\ 
 +Zafer şarkıları çınlıyordu \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​