Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_37 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 37~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Çınlıyordu. \\ 
 +Çınlıyordu. \\ 
 +Fadime \\ 
 +De ki nineme \\ 
 +Emeğini helâl etsin. \\ 
 +10 Eylül sabahı \\ 
 +Mustafa Kemal İzmir'​e girerken \\ 
 +Ben \\ 
 +İstanbul yolunda \\ 
 +Bir İngiliz'​in kurşunuyla \\ 
 +ölüyorum. \\ 
 +Ölüm bana acıyor, \\ 
 +Ben ölüme gülüyorum. \\ 
 +Haki \\ 
 +Ceketimin \\ 
 +Kül rengi gözleri \\ 
 +İki kurşun yarasıdır \\ 
 +Haki \\ 
 +Ceketimin \\ 
 +Kül rengi gözleri \\ 
 +Dirilişten önceki günlerin hatırasıdır. \\ 
 +Tığ oldu parmağımız \\ 
 +Göz ışığımız oldu ip. \\ 
 +Ben kaderimi dokudum \\ 
 +Mekik gibi gidip gelip. \\ 
 +Kemiklerimizle çattık bu toprağı \\ 
 +Harç oldu toprağa etim. \\ 
 +Eksikti bir karış yer \\ 
 +Onu doldurdu iskeletim. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​