Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_38 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 38~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Fadimem! \\ 
 +Ninemi sar, \\ 
 +Dilediğin ere var \\ 
 +Fadimem, \\ 
 +Çocuk doğur \\ 
 +Büyüt asker olana kadar. \\ 
 +Ve emzirirken ona de ki \\ 
 +Eğer \\ 
 +Günün birinde \\ 
 +Yurduna girerse \\ 
 +Emperyalist gavur, \\ 
 +ona vur! \\ 
 +Dövüş öl Memet gibi! \\ 
 +*** \\ 
 +Nedime \\ 
 +Sana bu mektubu \\ 
 +İzmir'​den yazıyorum, \\ 
 +İnsan ölmeyince ölmüyor, \\ 
 +Tek kolla kaldım emme, \\ 
 +Nedime \\ 
 +sağım. \\ 
 +Haftaya varmaz \\ 
 +orada olacağım. \\ 
 +Sen benim köyümde doğdun Nedime \\ 
 +Köyümün kadını seni emzirdi, \\ 
 +Üç yıl savaşta \\ 
 +Bir sen girdin düşüme \\ 
 +Bir de kara gözlerin girdi. \\ 
 +Baban \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​