Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_40 [2015/07/28 15:48]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_40 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alt覺n Destan - II : 40~~
 +=== ALTIN DESTAN - II ===
 +=== 襤LHAM襤 BEK襤R TEZ ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 42 ===
 +----
 +Haftaya varmaz yan覺nda olaca覺m \\
 +uzan覺yor sana uzaktan \\
 +tek elim! \\
 +Selim! \\
 +TAR襤H D襤YOR K襤: \\
 +6 y羹zy覺ll覺k Osmanl覺 saltanat覺 tarihte s繹n羹k bir iz b覺rakarak batmak 羹zereyken T羹rk milleti i癟inden doan b羹y羹k bir olunun, Mustafa Kemal'​in y羹ksek akl覺, sars覺lmaz iradesi, esiz kahramanl覺覺 ile b羹y羹k bir i yapt覺. Yetmi milyona varan halk覺 ile Alman imparatorluu d羹manlar覺na (yani bir emperyalist devlet dier emperyalistlere) ba emi onlar覺n her isteini yapm覺t覺. Avusturya Macaristan par癟a par癟a olmu birer k羹癟羹k devlet haline inmiti. Buralarda halk i癟inden homurdansa da ba覺n覺 kald覺r覺p ses 癟覺karam覺yordu. \\
 +Ve... \\
 +Halife say覺lan padiah覺n b羹y羹k tan覺nan vezirlerinin h羹k羶met adamlar覺n覺n hainlikleri korkakl覺klar覺 rahatlar覺n覺 sevmeleri y羹z羹nden Osmanl覺 imparatorluu par癟a par癟a olmu, s繹n羹p gitmiti. Ama T羹rk milleti bu k羹癟羹kl羹羹 羹st羹ne almam覺 azl覺覺na yorgunluuna,​ bezginliine,​ paras覺zl覺覺na,​ sil璽hs覺zl覺覺na bakmayarak hem i癟 d羹manlara hem de d覺 d羹manlara kar覺 direnmi, 癟al覺m覺 yoktan ordular var ederek 癟arp覺m覺 ve sonunda aln覺 a癟覺k y羹z羹 pak erefine b羹y羹kl羹羹ne yak覺an zaferi kazanm覺t覺. \\
 +*** \\
 +Kimimiz tek kolla kald覺k \\
 +Kimimiz g繹m羹ld羹 topraa. \\
 +Ad覺m覺z 繹ks羹ze kald覺 \\
 +dula kald覺 \\
 +Antep'​te kurun att覺k Frans覺za. \\
 +Ne kara kurt \\
 +ne boz boan覺n, \\
 +Ne halife, \\
 +bey: \\
 +ne aan覺n; \\
 +Bizim bu vatan, bizimdir. \\
 +st羹nde gezenler bizim \\
 +Alt覺nda yatan bizimdir. \\
 +T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisinden baka \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​