Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_42 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 42~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Safıharp gemisi \\ 
 +Malaya \\ 
 +Doludan kaçar gibi \\ 
 +Malta'​ya \\ 
 +Yol almada. \\ 
 +Deniz bir anda dolup boşalmada \\ 
 +Ve zatı akdesi hazreti hilafet penah \\ 
 +Padişah \\ 
 +Mehmet Vahidettin \\ 
 +Mezarda tabut \\ 
 +Tabutta cenaze gibidir \\ 
 +İçinde geminin... \\ 
 +Ne derse o olacaktır, \\ 
 +Sırmalı, nişanlı İngiliz amirali... \\ 
 +Ve o \\ 
 +Gözleri iki paslı at nalı \\ 
 +Yüreği mantarlaşmış \\ 
 +düşünüyor. \\ 
 +"Biz ki \\ 
 +Zatı akdesi hazreti hilafet penah! \\ 
 +Biz ki otuzaltıncı padişah! \\ 
 +Biz ki sultan ibni sultan, \\ 
 +Biz ki suya, buluta dur diyen \\ 
 +hakan... \\ 
 +Ve şimdi içi boş gemiler gibi \\ 
 +Sefer..."​ \\ 
 +Ve düşünüyor,​ \\ 
 +Düşünüyor o ürpertili \\ 
 +ürkek sığınmayı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​