Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_44 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 44~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Otuz altıncı Osmanlı padişahı \\ 
 +Karaya adım attı. \\ 
 +Üstünde \\ 
 +Muhteşem Britanya bayrağı dalgalanıyordu. \\ 
 +O ne yazdı \\ 
 +o ne yaz. \\ 
 +Günler beyazdı geceler beyaz. \\ 
 +(Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka \\ 
 +Hiçbir makam \\ 
 +Milli mukadderata hâkim olamaz) \\ 
 +Ve O \\ 
 +Mecliste kürsüdedir. \\ 
 +Okunan \\ 
 +9 umdedir. \\ 
 +"​Türkiye Büyük Millet Meclisinden başka \\ 
 +Hiçbir makam \\ 
 +Milli mukadderata hâkim olamaz"​ \\ 
 +O ne yazdı o ne yazdı o ne yaz \\ 
 +Günler beyazdı geceler beyaz.. \\ 
 +Altı haftada \\ 
 +İstanbul ve çevresinden \\ 
 +Düşman çekilecektir. \\ 
 +Emperyalistin alaca bayrağı inip \\ 
 +Direklere \\ 
 +Türk bayrağı çekilecektir. \\ 
 +Ve ekimin ikinci cuma günü \\ 
 +Öyle hıncahınç kalabalık ki, \\ 
 +Beşiktaş'​ın,​ Dolmabahçe'​nin önü; \\ 
 +İğne atsan düşmeyecek yere.. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​