Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_45 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 45~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Düşman gemileri \\ 
 +Casusları, askerî memurlarıyle \\ 
 +Mağlup ve münhezim \\ 
 +Açıldı açık denizlere \\ 
 +Şehirde çığlık çığlık sevinç \\ 
 +Rüzgâra çiçek savurmadadır. \\ 
 +Açıldı paslı kilit. \\ 
 +Çözüldü düğüm. \\ 
 +Ağızlarda yepyeni şarkılar \\ 
 +Yepyeni bir plâk gibi \\ 
 +Yeni musikilerle vurmadadır. \\ 
 +Gelinler sevinçlerinden ağlaşıyor \\ 
 +Sevinçlerinden oynuyorlar \\ 
 +Sarı sırma telleriyle. \\ 
 +Körlerin gözü dilsizlerin dili açıldı. \\ 
 +İhtiyarlar \\ 
 +Kurban üstüne koç kurban ediyor \\ 
 +titrek elleriyle. \\ 
 +Diriler ayakta ölüler ayaktadır, \\ 
 +Türk alayları İzmit üzerinden \\ 
 +İstanbul'​a akmaktadır. \\ 
 +İstanbul ey büyük ve ünlü şehir! \\ 
 +Ey padişahların binek taşı! \\ 
 +Ey gurbet elde Ferhat onbaşı \\ 
 +Ve dört yıllık esir. \\ 
 +O ne yaslı kahırlı günlerdi \\ 
 +o ne zor... \\ 
 +Ve işte şimdi \\ 
 +Atı üstünde genç generalleri \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​