Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_46 [2015/07/28 15:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 46~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Tunç bakışlı erleri, subaylariyle \\ 
 +Türk ordusu şehre giriyor. \\ 
 +13 Ekim \\ 
 +Ankara başkent \\ 
 +Yıl 1923 \\ 
 +13 Ekim \\ 
 +Köy şehir kent \\ 
 +ayaktadır. \\ 
 +En büyük en mutlu en güzel \\ 
 +Günü kutlamaktadır. \\ 
 +Vur be davulcu çal be çalgıcı çal: \\ 
 +Çal dinlesin taşlar ormanlar. \\ 
 +Çal doğuştan ölüme kadar çal! \\ 
 +Artık ne korku ne sömürü var. \\ 
 +İnsan sürünürdü bir zamanlar \\ 
 +Zindan sürekli kürek müebbet \\ 
 +Korkulu düşler görürdü insanlar: \\ 
 +Sultan, vezir, ölüm, polis, devlet. \\ 
 +Bizim için bu deniz bu ormanlar \\ 
 +Gök ağaç bizim için yeşerir. \\ 
 +Haydi bir mutluluk şarkısı Ahmet \\ 
 +Geçmişleri düşünmek elverir. \\ 
 +Yüzbir pare toplar atılıyor \\ 
 +Saat yirmiyi geçiyor otuz \\ 
 +Yıldızlar dökülüyor ayağına \\ 
 +Mustafa Kemal'​i kutluyoruz. \\ 
 +Kutlu bir doğum ağrısiyle kurtuluyoruz \\ 
 +İçimizde kök verenden; \\ 
 +Şimdi ben, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​