Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_47 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 47~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Beni göğsünde emzirenden \\ 
 +Kilometrelerce uzaktayım. \\ 
 +Ve, ince saz kamışlarla yazılan \\ 
 +bir Kitapta \\ 
 +okur gibi \\ 
 +hatırlamaktayım,​ \\ 
 +Anamın çarşafiyle \\ 
 +babamın dua sesini, \\ 
 +Biz, \\ 
 +Yeni \\ 
 +tatların, \\ 
 +Yeni düşünüşlerin çocuğuyuz. \\ 
 +Daha söylemeden eskiyor \\ 
 +masallar, \\ 
 +ız-uz-ey! \\ 
 +Rakam! Rakam! Rakam! \\ 
 +En eski tarih \\ 
 +Benim kendi kafa koçanımdır. \\ 
 +Cumhuriyet \\ 
 +29 Ekim 1923 \\ 
 +İlk adam \\ 
 +mavi gözlerle \\ 
 +baktı toprağa, \\ 
 +toprağın haritasını çizdi bayrağa, \\ 
 +Yedisinde kız çocuğum \\ 
 +hamur yoğurdu, \\ 
 +yetmişlik annem çocuk doğurdu \\ 
 +cephe için. \\ 
 +Ninem \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​