Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_50 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 50~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ben miydim 0 9 yaşındaki çocuk, \\ 
 +Yoksa 500 yıl önceki \\ 
 +Enderun oğlanı mıydı ki, \\ 
 +"​Padişahım çok yaşa!"​ diye bağırıyordu?​.. \\ 
 +Tuhaf! Tuhaf! Tuhaf! \\ 
 +Rakam! Rakam! Rakam! \\ 
 +En eski tarih \\ 
 +Benim kendi kafa koçanımdır. \\ 
 +Yurdumun toprağında \\ 
 +Yeni türküler yeşeriyor \\ 
 +Köylerimin bağında \\ 
 +çocuklarım,​ \\ 
 +Yeni inanışların kütükleri \\ 
 +üzüm veriyor. \\ 
 +Yarına henüz doğanlar, \\ 
 +Yeni çatısında yeni dülgerlerin,​ \\ 
 +Yeni şarkılarla ip eğiren çobanlar, \\ 
 +Bir inkılâp müzesinde \\ 
 +Rik'a, çakşır ve fes gibi \\ 
 +Seyre gelecekler beni. \\ 
 +Yurdumun toprağında,​ \\ 
 +İlk adam ilk ses ilk haykırış gibi \\ 
 +yeni \\ 
 +türküler duyuluyor. \\ 
 +Çocuklar artık \\ 
 +Benim en taze eserimi \\ 
 +Yedi yedi vezni gibi bayağı, \\ 
 +Kırk başlı dev masallarından eski bulacaklar, \\ 
 +Ve Arap harfleriyle basılan şiirlerimi \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​