Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_51 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 51~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Yedikule surlarında gezer gibi \\ 
 +okumağa koyulacaklar. \\ 
 +Torunlar, \\ 
 +Coğrafya yurt ve tarih derslerinde \\ 
 +dinlemeğe gelecek \\ 
 +parmaklarımda müstehaseleşen \\ 
 +saz semailerini,​ peşrevleri. \\ 
 +Ben altı bin sene geri, \\ 
 +onlar altı bin yıl ilerde, \\ 
 +ilk heykelin dikildiği \\ 
 +ilk şarkının dalgalandığı \\ 
 +ilk silâhların çatıldığı yerde, \\ 
 +iki ayrı milletten iki ayrı kimse kadar \\ 
 +yabancı hallerle \\ 
 +ve bir ana oğul sevgisiyle \\ 
 +selâmlaşacağız. \\ 
 +İnsanlar ey, \\ 
 +anne sütü gibi emdiği başak fikirleri \\ 
 +bereketli bir tohum gibi savurmadadır. \\ 
 +Açıl kilidim, açıl! \\ 
 +Yurdumun toprağında \\ 
 +yeni bir yürek \\ 
 +bir duyulmamış plâk gibi \\ 
 +yeni musikîlerle vurmadadır. \\ 
 +Yeni doğanlar onlar... \\ 
 +Ne mutludur onlara! \\ 
 +ki inkilâp tezgâhlarında hey, \\ 
 +yeni göklerin \\ 
 +mavi bezleri dokunuyor. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​