Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_52 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 52~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Ki mahalle mekteplerinde şimdi, \\ 
 +yeni bir dille yeni şarkılar okunuyor, \\ 
 +Rüzgâr! \\ 
 +Çocuklarımın üstünde gez! \\ 
 +Şarkılar! \\ 
 +Yıldızlara kadar uzanınız! \\ 
 +Ve temel bitti çatısına başladık. \\ 
 +Hava -ılık-kokuyor,​ \\ 
 +Havalarda dirilen canın \\ 
 +kokusunu alıyorum. \\ 
 +Yeni bir hendeseyle yeni tezgâhlar işlesin! \\ 
 +Hamuru biraz yuğur, \\ 
 +bir litre kan \\ 
 +biraz anne sütü kat! \\ 
 +İki damla mavi göz gibi \\ 
 +iki damla şey \\ 
 +ve uğur; \\ 
 +Hamuru biraz yuğur, \\ 
 +bir litre kan \\ 
 +biraz çam kokusu kat! \\ 
 +ve bir yudum \\ 
 +gülen insanların yüzündeki tat \\ 
 +İlk kutlu bayram ilk düğün gibi, \\ 
 +ve Sakarya \\ 
 +Dumlupınar,​ \\ 
 +hayat. \\ 
 +Şarkılar \\ 
 +bir yeşil yaprak ince bir salkım \\ 
 +üzüm oldular \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​